Ing. Fabio Gianola c/o I.Q.S. Ingegneria Qualità e Servizi S.r.l.